E-komercijos modelio diegimas UAB „Džesklauda“

UAB „Džesklauda” pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą ,,E-komercijos sprendimai UAB Džesklauda“ veikloje Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0119.

 
Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą.
 
Projekto biudžetas: 65 620,00 Eur, iš jų ES dalis: 49 215,00 Eur. Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. vasaris – 2023 m. sausis
 
UAB ,,Džesklauda” – nuo 1994 m. veikianti įmonė, užsiimanti viešbučių ir restoranų verslu Birštone. Covid-19 pandemija kardinaliai pakeitė kasdienį gyvenimo ritmą, taip pat tapo tikru iššūkiu daugeliui verslų. Sudėtinga įvardinti sektorių, kuris visiškai nepajuto pandemijos padarinių. Vis dėlto, visuotinai sutinkama, kad tarp didžiausius nuostolius patyrusių verslų pakliuvo apgyvendinimo ir viešojo maitinimo paslaugas teikiantys verslai. UAB ,,Džesklauda”, siekdama perspektyvoje išvengti galimų įmonės veiklos pertrūkių ir pajamų kritimų bei sustiprinti įmonės atsparumą galimiems ekonominiams svyravimams, neužtikrintumo, bankroto, kaip tai atsitiko daliai įmonių 2020-2021 m. per Covid-19 pandemiją, taip pat siekdama didinti įmonės darbo našumą, pritraukti daugiau klientų per elektroninę erdvę, sudaryti palankias sąlygas įmonei sėkmingai prisitaikyti prie pasikeitusios verslo aplinkos, pakitusių klientų poreikių bei lūkesčių, projekto apimtyje ketina savo veikloje stiprinti e-komercijos principus. Įgyvendinant projektą bus sukurta ir įdiegta mobilioji aplikacija – el. parduotuvė (angl. apps), kurios pagalba klientams bus sudaryta galimybė greitai, patogiai ir saugiai išsirinkti, užsisakyti restorano maisto nuotoliniu būdu arba vietoje ir už jį atsiskaityti.