UAB Džesklauda (toliau – mes) gerbia ir siekia maksimaliai užtikrinti mūsų internetinės svetainės (toliau –  Internetinė svetainė) naudotojų privatumą. Ši Privatumo politika (toliau – Politika) paaiškina, kaip mes tvarkome svetainės naudotojų (toliau – naudotojai,) asmens duomenis ir kitą informaciją, naudojantis svetaine SofijosRezidencija.lt internetinės svetainės naudojimosi taisyklėse (toliau – privatumo politika) nustatyta tvarka.

Mes pasiliekame teisę bet kada atnaujinti ar keisti politiką. Naujausią politikos versiją visada galite pasiekti naudodamiesi internetine svetaine, o politiką pakeitus reikšmingai, Jus papildomai informuosime pranešimu. Siekdami užtikrinti, kad naudotojai būtų maksimaliai informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą, rekomenduojame periodiškai peržiūrėti politiką ir atkreipti dėmesį į atliktus pakeitimus.

I.Asmens duomenys

Bendrovė renka ir tvarko politikoje išvardintus Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais – Jūsų sutikimas naudotis internetine svetaine internetinėje svetainėje taisyklėse nustatytomis sąlygomis;

II.Tikslai

Gautus, surinktus, sugeneruotus asmens duomenis mes naudojame siekdami šių tikslų:

 • užtikrinti tinkamą internetinės svetainės administravimą ir visų jos funkcijų veikimą, tobulinimą, plėtrą;
 • vykdydami statistikos tyrimus, analizę;
 • stebėti ir analizuoti naudojimąsi internetine svetaine ir ieškoti būdų, kaip ją padaryti patogesnę Jums;
 • sudaryti naudotojams galimybę, naudojantis internetine svetaine, bendrauti su mumis (pateikti savo klausimus, skundus, prašymus, nuomonę ir pan.);
 • suteikti naudotojams informaciją apie internetinės svetainės pakeitimus ir atnaujinimus;
 • stebėti naudojimąsi internetine svetaine, siekiant užkirsti kelią galimam piktnaudžiavimui, neteisėtam panaudojimui;
 • spręsti ginčus ir kilusias problemas dėl naudojimosi internetine svetaine;
 • siekiant užkirsti kelią teisės pažeidimams, sukčiavimams;
 • kontaktuoti su naudotojais dėl internetinės svetainės panaudojimo, veikimo;
 • vykdyti mums taikomus teisinius reikalavimus ir teisines prievoles;
 • atlikti kitus veiksmus, reikalingus užtikrinti tinkamą internetinės svetainės veikimą.
 1. Saugojimas

Apibendrinti duomenys apie visus internetinės svetainės naudotojus (pvz.: internetinės svetainės naudotojų amžiaus grupė, regionai, kiti bus saugomi tol, kol naudotojams bus prieinama internetinės svetainės paslauga.

 1. Duomenų gavėjai

Naudotojų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti internetinę svetainę. Tokiais asmenimis gali būti internetinės svetainės kūrėjai, plėtotojai, mobiliųjų programėlių ir aplikacijų prekyvietės, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, mobiliųjų programėlių priežiūros paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, reklamos, pranešimų (įskaitant internetinės ir mobiliųjų programėlių), rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjai, telekomunikacijų paslaugų teikėjai, kiti paslaugų teikėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti naudotojų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti naudotojų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus susitarimus.  Duomenys taip pat gali būti pateikiami partneriams ir paslaugų teikėjams, kurie užtikrina ir palaiko internetinės svetainės veikimą arba jos funkcijų veikimą. Internetinės svetainės savininko reorganizavimo, verslo perleidimo ir kitais panašiais atvejais duomenys gali būti perduoti teisių perėmėjams, verslo įgijėjams.  Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugos institucijoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.  Naudotojams sutikus, duomenys gali būti atskleidžiami Jūsų nurodytiems asmenims.

 1. Saugumas

Bendrovė naudotojų asmens duomenų saugumui užtikrinti pasitelkia įvairias fizines, technines ir organizacines saugumo priemones. Mes įsipareigojame dėti pagrįstas pastangas naudotojų informacijai apsaugoti, tačiau norime atkreipti dėmesį, kad bet kokia informacija, perduodama internetu, yra pažeidžiama ir dėl to rekomenduojame tinkamai apsaugoti savo įrenginius – nediegti nežinomos programinės įrangos, nesilankyti įtartinose interneto svetainėse, saugoti savo slaptažodį ir kitus prisijungimo duomenis.

 1. Naudotojų teisės

Jūs, kaip duomenų subjektas, teisės aktų nustatyta apimtimi, atvejais ir sąlygomis turite šias teisės aktų nustatytas teises:

 • susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • prašyti ištaisyti savo asmens duomenis;
 • prašyti ištrinti asmens duomenis arba apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu;
 • bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, jei Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu;

Dalį savo teisių galite įgyvendinti patys Internetinėje svetainėje:

 • keisti savo sutikimus / leidimus Internetinėje svetainėje;
 • keisti nustatymus, parinktis įrenginio operacinės sistemos nustatymuose;
 • pateikti savo klausimus, skundus, prašymus, nuomonę.

Naudotojai gali nutraukti naudojimąsi Internetine svetaine bet kuriuo metu, išjungdami internetinę svetainę iš savo  įrenginio naršyklėje. Tokiu atveju mes nustosime rinkti duomenis, susijusius su naudojimusi Internetine svetaine.